Okta 8000 G,不带电机的气冷型罗茨真空泵,DN 300 PN 10

  • 具有 4000 – 12000 m3/h 抽吸能力的高性能气冷罗茨泵
  • 适用于所有低、中真空应用
  • 较少终压力的130 – 1013 hPa 单级压力范围
  • 接头 DN 300 PN 10
  • 由于集成气冷装置而避免了热超载
  • 带密封气体接头
  • 根据要求提供电机、气体冷却器和联轴器整套单元的定制设计和报价