QR-Code

PM 016 687 -T
유사 이미지

관통홀을 갖춘 플랜지용 육각헤드나사 세트, DN 200 CF-F
주문 번호: PM 016 687 -T

  • M8 24개
  • 길이 60 mm
  • 재질: 스테인레스 스틸
나사 M8
포장 24 Stück
포장당 개수 24 Stück
플랜지 DN 200 CF-F

치수-TIM-RS

A
60 mm
B
M8
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message