QR-Code

104887
相似的图片

油雾消除器 OME 40 S
订单号: 104887

  • 排气法兰
  • 防油雾扩散
  • 客户受益:洁净、排气口无油污染
  • 替换筒(单个):订货号 068443
分离程度 99.99 %
最大压力 1500 百帕
泄漏率 2 · 10-8 Pa m3/s | 1.5 · 10-7 Torr l/s | 2 · 10-7 mbar l/s
泵体材质
用于抽速至 72 m³/h | 42.38 cfm | 1,200 l/min
连接法兰(入口) DN 40 ISO-KF
连接法兰(出口) DN 40 ISO-KF
重量 0.9 千克

尺寸-TIM-RS

文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-05-29 ~ 277.3 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息