QR-Code

104089
相似的图片

自动气镇 AGB 4,24 VDC
订单号: 104089

  • 备件 24 V DC:订货号 038066
  • Pascal 2005, Pascal 2010, Pascal 2015, Pascal 2021, Pascal 1015 SD, Pascal 1015 I
  • 电磁阀气镇的远程控制
  • 客户受益:工艺安全、工艺控制中集成气镇阀
最大压力 1013 百帕
用于泵 Pascal 2005/2010/2015/2021, 1015 SD, I
电源电压 24 V
电缆长度 0.6 米
重量 0.3 千克

尺寸-TIM-RS

文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-08-08 ~ 508.4 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息