QR-Code

PK Z40 150
相似的图片

OME 40 M,油雾过滤器,用于 Duo 35/65、Duo 35/65 M
订单号: PK Z40 150

  • 排气法兰
  • 防油雾扩散
  • 客户受益:洁净、排气口无油污染
分离程度 98 %
容量 0.7 升
最大压力(绝对) 1500 百帕
最大排气压力 气压
泄漏率 < 1 · 10-4 Pa m3/s | < 7.5 · 10-4 Torr l/s | < 1 · 10-3 mbar l/s
泵体材质
用于 Duo 35/65
用于抽速至 70 m³/h | 41.2 cfm | 1,166.67 l/min
连接法兰(入口) DN 40 Flansch
连接法兰(出口) DN 40 ISO-KF
重量 11 千克

尺寸-TIM-RS

文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-05-29 ~ 253.5 KB
Stepfile STP ZH 2010-06-23 ~ 221.2 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息