QR-Code

066849
相似的图片

OME 25 C 油雾分离器
订单号: 066849

  • 供货范围:1 个定心环和 1 个夹具
  • 更换滤芯:订货号 066800
  • 排气法兰
  • 防腐气体版本
  • 防油雾扩散
  • 客户受益:洁净、排气口无油污染
分离程度 99.99 %
墨盒材质 玻璃微纤
PTFE
抽速可达 24 m³/h | 14.13 cfm | 400 l/min
最高压力 1500 百帕
机身材质 不锈钢
泄漏率 2 · 10-8 Pa m3/s | 1.5 · 10-7 Torr l/s | 2 · 10-7 mbar l/s
连接法兰(入口) DN 25 ISO-KF
连接法兰(出口) DN 25 ISO-KF
重量 0.53 千克

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message