QR-Code

PK Z40 400
相似的图片

OME 16 C,油雾分离器,用于最高 12 m3/h 的抽气速率
订单号: PK Z40 400

  • 排气法兰
  • 防止油雾扩散
  • 客户利益:清洁、无油排放的空气
  • 客户优势:防止泵关机时产生反转
分离程度 99.98 %
压力最大值(绝对) 1500 百帕
墨盒材质 不锈钢,PTFE镀膜
容量 0.02 升
抽速可达 12 m³/h | 7.06 cfm | 200 l/min
最高排气压力 大气压力
机身材质 纤维玻璃
连接法兰(入口) DN 16 ISO-KF
连接法兰(出口) 软管连接 DN 16
重量 0.35 千克

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message