QR-Code

PK Z40 000
相似的图片

OME 16 S,油雾过滤器,用于最高 12 m3/h 的抽气速率
订单号: PK Z40 000

  • 客户受益:洁净、排气口无油污染
  • 排气法兰
  • 防油雾扩散
分离程度 99.98 %
容量 0.02 升
最大压力(绝对) 1500 百帕
最大排气压力 大气压力
油桶材质 GFK
用于抽速至 12 m³/h | 7.06 cfm | 200 l/min
连接法兰(入口) DN 16 ISO-KF
连接法兰(出口) 软管连接 DN 16
重量 0.35 千克

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message