QR-Code

PK Z40 003
相似的图片

OME 16 M,油雾过滤器,用于抽速高达 12 m3/h
订单号: PK Z40 003

  • 客户受益:洁净、排气口无油污染
  • 排气法兰
  • 防油雾扩散
分离程度 99.98 %
容量 0.15 升
最大压力(绝对) 1500 百帕
最大排气压力 气压
泄漏率 1 · 10-4 Pa m3/s | 7.5 · 10-4 Torr l/s | 1 · 10-3 mbar l/s
泵体材质
用于抽速至 12 m³/h | 7.06 cfm | 200 l/min
连接法兰(入口) DN 16 ISO-KF
连接法兰(出口) DN 16 ISO-KF
重量 1.35 千克

尺寸-TIM-RS

A
142 毫米
B
80 毫米
C
120 毫米
D
127 毫米
E
16 毫米
F
105 毫米
G
17 毫米
H
48 毫米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-08-06 ~ 457.4 KB
Stepfile STP ZH 2010-06-23 ~ 289.6 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息