QR-Code

PK Z40 412
相似的图片

订单号: PK Z40 412

  • 防止油雾扩散
  • 客户利益:清洁、无油排放的空气
  • 排气法兰
  • 腐蚀性气体版本
分离程度 99.98 %
容量 2.3 升
最大压力(绝对) 1500 百帕
最大排气压力 大气压力
用于抽速至 300 m³/h | 176.58 cfm | 5,000 l/min
连接法兰(入口) DN 100 ISO-K
连接法兰(出口) DN 100 ISO-K
重量 27 千克

尺寸-TIM-RS

A
460 mm
B
260 mm
C
494 mm
D
150 mm
F
400 mm
G
22 毫米
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message