QR-Code

PM S36 320 00
相似的图片

HiCube 700 H Classic, DN 160 ISO-K, Duo 3
订单号: PM S36 320 00

  • 橡胶支脚标准规格(无用于外置运行的电缆组)
  • 带适用于高真空内所有应用的涡轮泵和前级泵的组合式泵设备
  • 空气冷却和运行就绪,带 HiPace 700 H 和薄膜叶轮式旋转前级泵 Duo 3
50 Hz 前级泵的抽速 2.5 m³/h | 1.47 cfm | 41.67 l/min
N2 的抽速 685 l/s
不带气镇的最终压力 < 1 · 10-7 百帕
冷却类型,标准 空气
前真空安全阀
前级泵 Duo 3
型号 涡轮泵机组
声压水平 ≤50 dB(A) 分贝 (A)
最终压力 < 1 · 10-7 百帕
涡轮泵 HiPace 700 H
电源连接: 105 V AC, 50 Hz | 115 – 125 V AC, 60 Hz
耗电量 max. 630 瓦
连接法兰(入口) DN 160 ISO-K
连接法兰(出口) G 1/2"
重量 52.2 千克

尺寸-TIM-RS

A
597 毫米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-07-07 ~ 476.2 KB
文件名 类型 语言 日期 文件大小
操作说明 PDF ZH 2020-01-06 ~ 6 MB
操作说明 PDF ZH 2020-01-06 ~ 3 MB
操作说明 PDF ZH 2019-12-09 ~ 2.3 MB
操作说明 PDF ZH 2019-04-03 ~ 3.8 MB
操作说明 PDF ZH 2019-08-12 ~ 6.9 MB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息