QR-Code

PD Z10 001
相似的图片

外置消音器 ES 25 L,DN 25
订单号: PD Z10 001

  • 出口消音器
  • DN 25 ISO-KF 连接器
  • 将声级降低至多 10 dB(A)
  • 该附件不具备 ATEX 认证
分离程度 99 %
抽速可达 40 m³/h | 23.54 cfm | 666.67 l/min
最大入口压力 大气压力
最大压差 40 百帕
温度范围(真空侧)  – 摄氏度
温度:储存 -25 – 55 摄氏度
温度:运输 -25 – 55 摄氏度
环境温度 -26 – 104 摄氏度
粒度限制(可分离) 10 微米
过压最大值 400 百帕
连接法兰(入口) DN 16 ISO-KF
重量 0.57 千克

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message