HiPace® 60 P

具有最高 64 l/s 对于 N2 抽吸能力的小型、高性能、无 Holweck 级别的涡轮分子泵

产品描述

  • 最小结构形成的最低空间要求
  • 集成的驱动电子装置,防护类型 IP54 适合于工业用途

HiPace® 60 P

  • 集成的驱动电子装置,防护类型 IP 54 适合于工业用途
分类 连接法兰(入口) 电子驱动单元 I/O 接口 内置式电源 订单号
HiPace® 60 P DN 63 ISO-K 带有 TC 110 RS-485, 远程 PM P04 000
HiPace® 60 P DN 63 ISO-K 带有 TC 110 RS RS-485, 远程 PM P04 693
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message