QR-Code

PM 016 787 -T
相似的图片

鼓形配件
订单号: PM 016 787 -T

  • 适用于装配溢流阀 / 密封气体阀
  • 接头 G 1/8"
连接 内部 G 1/8"
连接 外部 G 1/8"
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2019-09-21 ~ 296.1 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息