QR-Code

P 4564 309 HB
相似的图片

电源电缆 208 V AC,NEMA 6-15 至 HAN 3A, 3 m
订单号: P 4564 309 HB

  • 插座,HAN 3A (3 极 + PE)
  • 电线长度3m
  • 电源电缆 208 V AC
  • 插头,Nema 6-15
插头 NEMA 6-15
插座 HAN 3A
用于 带有 OPS 的 HiPace 400 – 800,带有 OPS 的 HiPace 300 – 800 M,带有 OPS 的 HiPace 1200 – 2300,HiPace 2400 MC
电压 208 V AC
电缆长度 3 米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-07-11 ~ 203.8 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息