QR-Code

PM 016 321
相似的图片

涡轮分子泵的刺盾,DN 200 CF-F
订单号: PM 016 321

  • 用于 DN 200 CF-F
  • 防破碎保护:用于防止异物,网孔 0.8 mm,用于 N2的分子流流导 1952 l/s
N2 的分子流流导 1952 l/s
包装 1 件
轮缘 DN 200 CF-F
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-07-11 ~ 424.5 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息