XYZ 轴操纵器

产品

  • XY 轴:精密交叉滚子导轨
  • 无间隙,无粘滑效应
  • 导轨和驱动装置无磨损,不需维护
  • 极为坚固的结构能够在压力变化时使位置偏移最小化。
  • 带有便于操作和读数的大转轴的XY轴螺旋测微器
  • 用于 Z 轴的锁紧制动器防止了自行移动
  • 带有贯通孔的连接法兰,带有螺纹孔的过程法兰
  • 用于精确3轴调节的紧凑结构
  • Z轴:滚珠丝杠驱动的滚珠轴承导轨
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message