QR-Code

420GSG160
相似的图片

观察窗,不锈钢/Kodial 玻璃,DN 160 CF
订单号: 420GSG160

  • 装配时总是使用垫片
公称通径 DN 160 CF
升温和冷却速度 最大3 K/min
压力范围 1 · 10-11 hPa 至环境压力
温度范围 -20 – 200 °C 摄氏度
物料 不锈钢/Kodial 玻璃

尺寸-TIM-RS

A
135 毫米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-10-24 ~ 340.6 KB
Stepfile STP ZH 2019-11-21 ~ 353.5 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message