QR-Code

PT R26 950
相似的图片

TPR 280,80 °C,DN 16 ISO-KF
订单号: PT R26 950

  • 紧凑且坚固
  • 最高压力针对的是惰性气体
  • 法兰尺寸DN 16 ISO-KF
  • 普通真空测量应用
69-§Output signal: Measurement range 2.2 – 8.5 V  
供电:最大消耗 ≤ 1 瓦
公称通径 DN 16 ISO-KF
决议 1 %/测量值
准确性: 1 · 10-3 – 100 hPa ± 15 %
加热丝
可重复性: 1 · 10-3 – 100 hPa ± 2 %
响应时间 80 毫秒
密封 金属
最大压力 10000 百帕
法兰段烘烤温度 80 摄氏度
法兰,材质 不锈钢
测量电缆长度 200 米
测量范围 5 · 10-4 – 1 · 103 百帕
温度:储存 -20 – 65 摄氏度
特点 不锈钢,金属密封
环境温度 5 – 60 摄氏度
电源:直流电电压 (V) 14 – 30 V DC
输出信号:最小载荷 10 千欧
重量 80 克
1.5 立方厘米
防护等级 IP40
馈通 玻璃

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message