QR-Code

PT G28 202
相似的图片

TPG 202,压电/皮拉尼手持式真空计
订单号: PT G28 202

  • 蓄电池供电式手动测量仪
  • 5 · 10-4 至 1200 hPa 的测量范围
  • 数据记录及保存
  • 通过计算机读取数据
  • 供货范围:不带电池
公称通径 DN 16 ISO-KF
准确性: 2 · 10-3 – 10 hPa ± 10 %
密封 金属
带媒体接触的材料 不锈钢,金,镍,钨,玻璃,FPM
最大压力 2000 百帕
测量范围 5 · 10-4 – 1.2 · 103 百帕
温度:储存 -20 – 60 °C 摄氏度
特点 压电/Pirani 传感器
环境温度 5 – 50 °C 摄氏度
电池型号 9V 铝锰合金 E bloc,6 LR6 9V 锂 E bloc
精度(满量程):10 – 1200 hPa ± 0.3 %
重量 230 克
防护等级 IP40

尺寸图-TIM-RS

文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2019-09-19 ~ 335.1 KB
Stepfile STP ZH 2015-04-21 ~ 582.8 KB
文件名 类型 语言 日期 文件大小
软件 LabView Driver (Pfeiffer Vacuum) ZIP ZH 2019-07-16 ~ 2.2 MB
软件 USB Driver (TPG 201) ZIP ZH 2018-06-28 ~ 3.5 MB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message

为了令您更好的体验我们的网站,我们使用cookies技术。 更多信息