D-Sub 馈通,焊接适配器,公

 • D-Sub Feedthroughs, Weld Adapter, Male
 • 尺寸-TIM-RS

产品描述

 • 可使用焊唇焊接,请注意焊接说明

焊接适配器,公

 • 1407-Pin diameter: 1 毫米
 • 升温和冷却速度: 最大 25 K/min
 • 压力范围: 1 · 10-11 hPa 至环境压力
 • 温度范围(真空侧): -100 – 300 摄氏度
 • 物料: 不锈钢:针:不锈钢(镀金)
 • 电压: 500 V DC
 • 电流: 5 每针A
 • 紧张: 1 · 10-11 Pa m³/s
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message