QR-Code

120XSD040-9
相似的图片

D-Sub 馈通,法兰式,DN 40 ISO-KF
订单号: 120XSD040-9

  • 针脚材料:不锈钢(镀金)
  • 法兰材料:不锈钢
公称通径 DN 40 ISO-KF
升温和冷却速度 最大 25 K/min
压力范围 1 · 10-8 hPa 至环境压力
插脚 9  
温度范围(真空侧) -100 – 300 摄氏度
物料 法兰:不锈钢;针:不锈钢(镀金)
电压 500 V DC
电流 5 每针 A
紧张 1 · 10-11 Pa m3/s | 7.5 · 10-11 Torr l/s | 1 · 10-10 mbar l/s

尺寸-TIM-RS

Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message