QR-Code

120GSG040-saphir
相似的图片

观察窗,不锈钢/蓝宝石玻璃,DN 40 ISO-KF
订单号: 120GSG040-saphir

  • 不锈钢支架,玻璃焊接
  • IR 范围内传输最高 4500 nm
公称通径 DN 40 ISO-KF
升温和冷却速度 最大20 K/min
压力范围 1 · 10-8 hPa 至 500 hPa 超压
法兰,材质 不锈钢
温度范围 -100 – 350 摄氏度
观察窗口 蓝宝石玻璃

尺寸-TIM-RS

A
24 毫米
B
13 毫米
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message