COF 盲板法兰,带半圆形顶不锈钢盘或碟形封头

产品描述

  • 其它法兰材料请咨询

不锈钢,母

  • 压力范围: 1 · 10-12 hPa 至环境压力
  • 温度范围: -196 – 200 摄氏度
  • 物料: (法兰)304L/1.4307 不锈钢,锻造
  • 尺寸-TIM-RS

不锈钢,公

  • 压力范围: 1 · 10-12 hPa 至环境压力
  • 温度范围: -196 – 200 摄氏度
  • 物料: (法兰)304L/1.4307 不锈钢,锻造
  • 尺寸-TIM-RS
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message