QR-Code

120RTS040
相似的图片

三通,304/1.4301 不锈钢,DN 40 ISO-KF
订单号: 120RTS040

公称通径 DN 40 ISO-KF
压力范围 1 · 10-8 hPa 至 500 hPa 超压 (合成橡胶密封垫) 1 · 10-8 hPa 至 500 hPa 超压 (合成橡胶密封垫)
温度范围 -196 – 300 °C 摄氏度
物料 304/1.4301 不锈钢

尺寸-TIM-RS

A
130 毫米
B
65 毫米
C
40 毫米
文件名 类型 语言 日期 文件大小
数据表 PDF ZH 2020-10-24 ~ 329 KB
Stepfile STP ZH 2019-11-21 ~ 174.8 KB
Your local contact
Pfeiffer Vacuum Inc.
24 Trafalgar Square
NH 03063-1988 Nashua
USA

+1 (800) 248-8254
+1 (888) 658-7983
write message